Privacyverklaring

GreenSite, gevestigd te Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https://www.greensite.org
De Functionaris Gegevensbescherming van
GreenSite is te bereiken via webmaster@greensite.org

Persoonsgegevens die wij verwerken
GreenSite verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf 
aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die 
wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
GreenSite verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- ras indien u een profielfoto upload (het ras zou hiervan 
af te leiden kunnen zijn)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken
GreenSite verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om 
onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en 
producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- GreenSite volgt jouw surfgedrag over verschillende 
websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen 
op jouw behoefte.


Geautomatiseerde besluitvorming
GreenSite neemt #responsibility op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een 
mens (bijvoorbeeld een medewerker van GreenSite) 
tussen zit. GreenSite gebruikt de volgende 
computerprogramma's of -systemen:

WordPress
Google Analystics


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GreenSite bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens 
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 
voorde volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Onmiddelijke verwijdering na ontvangst verzoek

Delen van persoonsgegevens met derden
GreenSite verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als 
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met 
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GreenSite gebruikt functionele, analytische en tracking 
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 
browser van je computer, tablet of smartphone. 
GreenSite gebruikt cookies met een puur technische 
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies 
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en 
deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies 
die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte 
content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al 
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming 
gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo 
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. 
Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale 
media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ] 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, 
te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via 
de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast 
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 
de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en h
eb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 
organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op 
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere 
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan 
een gespecificeerd verzoek naar webmaster@greensite.org. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou 
is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in 
deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, 
de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. GreenSite zal zo snel 
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw 
verzoek reageren.

GreenSite wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid 
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 
de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GreenSite neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, via webmaster@greensite.org.